Gwyddwn fod y Nadolig yn amser i gofio’r rhai nad ydynt bellach gyda ni, a bydd nifer o ymwelwyr i’n mynwentydd yn cymryd amser i dalu teyrnged dros gyfnod y Nadolig.

O ystyried hyn, rydym eisiau rhoi gwybod i ymwelwyr o’n horiau agor ac unrhyw newidiadau posibl.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Mynwent Wrecsam

Bydd Mynwent Wrecsam ar agor bob diwrnod – gan gynnwys Diwrnod Nadolig, Gŵyl San Steffan a Diwrnod Calan – o 10am tan 4pm.

Sylwch fod y giatiau’n cau am 3.45pm i alluogi amser i’r gweithwyr sicrhau bod yr holl ymwelwyr wedi gadael.

Amlosgfa Pentrebychan

Bydd ein swyddfeydd yn Amlosgfa Pentrebychan yn cau yn unol â swyddfeydd eraill y cyngor dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, ond bydd y safle a’r Llyfr Coffa ar agor bob dydd, yn ôl amseroedd Mynwent Wrecsam – 10am i 4pm.

Mynwent Plas Acton

Mae Mynwent Plas Acton ar agor bob amser, a gall ymwelwyr gael mynediad ar unrhyw adeg.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN