christmas turkey

Amcangyfrifir bod un miliwn o achosion o wenwyn bwyd yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn, a heb roi sylw i hylendid bwyd, mae’n parhau i fod yn broblem yn ystod cyfnod y Nadolig hefyd.

Er mwyn osgoi cael gwenwyn bwyd dros y Nadolig, dilynwch gyngor yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) gan Gyngor Wrecsam er mwyn sicrhau bod pawb yn mwynhau hwyl yr ŵyl.

Prif Gyngor

  • Wrth siopa bwyd ar gyfer y Nadolig, cofiwch fynd â digon o fagiau fel y gallwch chi gadw bwyd amrwd a bwyd parod i’w fwyta ar wahân er mwyn osgoi croeshalogi.
  • Darllenwch y cyngor ar label eich twrci er mwyn sicrhau bod gennych chi ddigon o amser i’w ddadmer yn llawn, fe allai gymryd hyd at pedwar diwrnod i ddadmer.
  • Peidiwch â golchi twrci amrwd; mae’n tasgu germau ar eich dwylo, eich dillad, offer ac arwynebau.
  • Darllenwch y cyfarwyddiadau ar ddeunydd pecynnu’r twrci er mwyn canfod pa mor hir y bydd yn cymryd i’w goginio. Dylech wirio: bod y cig yn stemio’n boeth drwyddo draw; nid ydych yn gweld unrhyw gig pinc wrth dorri i’r darn mwyaf trwchus ac mae’r suddion yn rhedeg yn glir.
  • P’un a’ch bod yn defnyddio twrci ffres neu dwrci wedi’i rewi, gallwch ddefnyddio’ch twrci dros ben i greu pryd newydd (felt cyri twrci). Gallwch chi rewi’r pryd newydd hwn, ond dylech sicrhau mai unwaith yn unig yr ydych chi’n ei ailgynhesu.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Meddai Adam Hardgrave, Pennaeth Rheoli Clefydau a Gludir gan Fwyd yr ASB: “Mae’r pedwar hanfod hylendid bwyd: oeri, glanhau, coginio ac osgoi croeshalogi yn bwysig trwy gydol y flwyddyn, ond yn enwedig dros y Nadolig.”

“Yn ystod paratoadau’r Nadolig, mae’n bwysig cofio cynllunio ymlaen llaw a chaniatáu digon o amser. Cofiwch y gall twrci cyffredin ei faint gymryd pedwar diwrnod i ddadmer yn llawn yn yr oergell, ac mae’n hanfodol coginio twrci yn drylwyr, fel ei fod yn stemio’n boeth, heb unrhyw gig pinc, a bod y suddion yn rhedeg yn glir.”

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.food.gov.uk/bwyd-yr-wyl

neu dilynwch @fsacymru #BwydyrWyl ar Twitter am gyngor yn dros gyfnod y Nadolig.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.
COFIWCH EICH BINIAU