Pa ysgol sy’n cael adeilad chweched dosbarth newydd?

Mae’r cynlluniau wedi eu cymeradwyo a’r nawdd yn barod – golyga hynny y gellir cychwyn gweithio ar chweched dosbarth newydd sbon yn Ysgol Morgan Llwyd!

Y Cynghorydd Andy Williams, Maer Wrecsam wnaeth ‘dorri’r dywarchen’ yn swyddogol ynghyd ag Aled Roberts, Cadeirydd y Llywodraethwyr ac Eleri Lewis, y Pennaeth.

Dywedodd Mr Roberts ei fod yn croesawu cam ymlaen i’r ysgol.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Dywedodd y Cynghorydd Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg: “Mae hyn yn rhan o’n ymrwymiad parhaol i wella awyrgylch addysgu i ddisgyblion a staff ac rwyf yn gwybod y caiff ei werthfawrogi’n helaeth ganddynt. Hoffwn ddiolch i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth barhaus i ysgolion Wrecsam ac i’r swyddogion cwrs am eu gwaith caled wrth ddod o hyd i nawdd.”

Bydd yr adeilad newydd yn golygu y bydd lle gwag yn yr ysgol yn barod am fuddsoddiad pellach er mwyn cynyddu llefydd addysg uwchradd i sicrhau addysg cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam.

Bydd yr adeilad newydd yn costio £1.55 miliwn a chaiff ei ariannu gan Band A Rhaglen Ysgolion yr 21ain ganrif Llywodraeth Cymru a Chyngor Wrecsam.

Caiff y gwaith ei gwblhau gan Read Construction o Wrecsam ac mae wedi ei raglennu i fod yn barod erbyn diwedd 2019.

Meddai Richard Heaton, Rheolwr Gyfarwyddwr Read: “Mae Read yn falch iawn o gwblhau cynllun arall â Chyngor Wrecsam i ddarparu awyrgylch addysgu’r 21ain ganrif. Byddwn yn cydweithio â’r ysgol a’r gymuned trwy gydol y gwaith er mwyn lleihau unrhyw amhariad, a chynyddu’r gwerth cymdeithasol.”

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB