Mae’r Stereophonics yn dod i Wrecsam y penwythnos hwn!

Mae’n mynd i fod yn ddydd Sadwrn wych arall gyda miloedd o ymwelwyr yn cyrraedd a gweithgareddau ar hyd y dref.

Yn naturiol, bydd Tŷ Pawb yn ymuno â’r parti hefyd!

P’un a ydych chi’n mynd i’r cyngerdd, neu os ydych am fwynhau awyrgylch carnifal, Tŷ Pawb fydd y lle i dreulio’ch diwrnod!

Dyma pam …

Parcio ceir ar gyfer y dydd

Bydd ein maes parcio ar agor o 7am tan hanner nos a gallwch barcio yno am y diwrnod cyfan am £ 2.50 yn unig! Mae tua 15 munud o gerdded o fan hyn i’r stadiwm trwy ganol y dref.

Cerddoriaeth fyw

Bydd gennym berfformiadau byw gan amrywiaeth o gerddorion drwy’r dydd. Dewch i gymryd sedd yn ein llys bwyd rhwng 11 am-5pm a mwynhewch! Byddwn hefyd yn chwarae rhai traciau stereoffonig clasurol yn ddiweddarach.

Gweithgareddau i blant 

Bydd Sophia Leadhil gyda ni eto ar gyfer paentio wyneb AC AM DDIM a henna! Dewch rhwng 10 am-3pm i ymuno.

Bwyd, diod, stondinau a chelfau

Bydd ein marchnadoedd, ein bar, y llys bwyd a’r orielau ar agor trwy gydol y dydd! Felly p’un a ydych chi ar ôl gwydraid o gwrw neu win, melys, pwdinau, tapas, cyri … mae’r rhestr yn mynd ymlaen! A gallwch ei gael yn iawn yma o dan to Tŷ Pawb!

Byddwch hefyd yn gallu edrych ar ein harddangosfa gyntaf, ‘Is This Planet Earth’, profiad gweledol a chlywedol arloesol yn cynnwys paentiadau, cerfluniau, serameg gan amrywiaeth o artistiaid enwog, yn ogystal â gosod ffilm a sain.

Dywedodd Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau Diogelwch y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, y Cynghorydd Hugh Jones: “Mae hyn yn addo bod yn ddigwyddiad cerddorol prysur a llwyddiannus arall i Wrecsam, sy’n newyddion gwych i’n busnesau lleol ac i’r dref.

“Bydd maes parcio Tŷ Pawb, lleoliad canol tref cyfleus ac yr amrywiaeth o stondinau bwyd a marchnad yn ein gwneud yn sylfaen ddelfrydol i unrhyw un sy’n trafeilio i’r cyngerdd. Gyda diwrnod llawn o weithgareddau wedi’u cynllunio i ddathlu’r digwyddiad, rwy’n gobeithio y bydd hyn yn gyfle i lawer ymwelwyr newydd i gael cipolwg cyntaf ar Tŷ Pawb.”

Cofrestrwch i dderbyn newyddion rheolaidd a diweddariadau gan Tŷ Pawb

Each i wefan Tŷ Pawb yma.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL