green bin

Yn ddiweddar penderfynodd ein Bwrdd Gweithredol i wneud green bin collections monthly yn ystod y gaeaf ym misoedd Rhagfyr, Ionawr a Chwefror.

Mae galw yn gostwng yn sylweddol iawn am finiau gwyrdd yn ystod misoedd y gaeaf.

Ni fydd y newid yn effeithio staff rheng flaen; o bosib bydd yn ein helpu ni i ryddhau staff i’n helpu ni ddelio gyda any issues caused by the winter, fel llwybrau graeanu neu waith cynnal a chadw cyffredinol. Ac mae’n bosib iawn y byddwn yn wynebu mwy o’r rheiny wrth i’r tywydd newid.

Rydym hefyd yn gwybod pa mor hawdd yw anghofio a cholli casgliad biniau neu wastraff ailgylchu yn ystod cyfnod y Nadolig.

Felly gallwch lawrlwytho’r calendr newydd i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am eich dyddiau casglu.

Mae’n ddefnyddiol iawn ar gyfer y newidiadau i’r bin gwyrdd, a bydd yn eich helpu i wneud yn siŵr na fyddwch yn methu’r newidiadau pwysig dros gyfnod y Nadolig.

Mae’r calendrau casgliadau sbwriel ac ailgylchu newydd ar gyfer 2018/19 ar gael ar lein er mwyn i breswylwyr allu ei lawrlwytho.

Fel arall, you can sign up for email alerts a fydd yn gadael i chi wybod diwrnod o flaen llaw ein bod yn casglu eich gwastraff a pha fin i’w roi allan.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Hoffwn ddiolch i’r cyhoedd am eu hymateb i’r penderfyniad i gyfyngu ar y nifer o finiau gwyrdd i gasgliadau misol yn ystod y gaeaf – mae’r ymateb wedi bod yn gadarnhaol ac mae pobl wedi gweld y rhesymeg tu ôl i’n penderfyniad.

“Mae’r cyfanswm o finiau gwyrdd y byddwn yn ei gasglu yn gostwng yn sylweddol yn ystod y gaeaf, ac mae cyfyngu’r nifer o gasgliadau i unwaith y mis yn golygu y bydd staff ar gael i helpu pan fydd y tywydd gwaethaf ar ein gwarthaf.

“Mae’r calendr yn ddefnyddiol iawn i roi gwybod i chi o flaen llawn pryd i roi’r bin gwyrdd neu’r bin du allan ac mae’r rhybuddion yn ddull pellach o’ch atgoffa a fydd yn bwysig iawn dros gyfnod y Nadolig pan fydd newidiadau i ddyddiau casglu.”

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU