Victorian Market

Mae’r Farchnad Nadolig Fictoraidd yn dychwelyd dydd Mercher (07.12.22) ac mae’n argoeli mai hon fydd yr un fwyaf erioed.

Ydych chi’n ddioddefwr siarc benthyg arian? Ffoniwch 0300 123 311.

Bydd dros 100 o stondinau’n gwerthu dewis o ddanteithion ac anrhegion, ochr yn ochr â diddanwyr stryd Fictoraidd a charwsél traddodiadol.

Bydd wedi’i lleoli rhwng Sgwâr y Frenhines ac Eglwys San Silyn ac mae’n argoeli y bydd yn ddigwyddiad arbennig.

Mae’n agor am hanner dydd a bydd ar agor tan 8pm
Bydd parcio am ddim ym meysydd parcio’r Cyngor yng nghanol y dref hefyd ar ôl 11am, heblaw am Tŷ Pawb. Bydd cyfyngiadau amseroedd parcio arferol ar waith.

target=”new”> O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI