Wa

Ddydd Sadwrn 30 a dydd Sul 31 Gorffennaf, bydd cyffro mawr yng Nghanolfan Byd Dŵr Wrecsam wrth i’r gymuned leol gael gwahoddiad i benwythnos agored sy’n cynnig rhywbeth i bawb. Gallwch ddefnyddio’r gym am ddim a chael gwiriadau iechyd drwy’r penwythnos. Dyma gyfle perffaith i roi cychwyn ar eich cynllun ffitrwydd.

Hoffech chi roi cynnig ar rywbeth newydd neu ydych chi am wella eich techneg? Bydd cyflwyniadau i Sbin, BODYCOMBAT, rig hyfforddi Omnia, yn ogystal â gweithdai technegau codi. Bydd cydweithwyr cyfeillgar wrth law i gynnig cefnogaeth ac arweiniad i bawb, boed yn mynychu’r gym yn rheolaidd neu heb fod yno erioed o’r blaen.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Beth am gael hwyl yn y pwll gyda’r plant, a’r sesiynau teganau gwynt yn y pwll ddydd Sadwrn a dydd Sul? Allwch chi rasio hyd y diwedd ar hyd y llwybr dŵr enfawr?

Dywedodd Felicity Griffiths, Rheolwr Cyffredinol Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr:

“Mae Byd Dŵr Wrecsam yn gyfleuster ffantastig yng nghanol y dref. Edrychwn ymlaen at groesawu pawb i’n penwythnos agored i roi cynnig ar y sesiynau blas y byddwn yn eu cynnig. Ein gobaith yw y bydd hyn yn annog pobl i ddilyn ffordd o fyw iach a dyfod yn fwy actif, yn amlach.”

Mae Freedom Leisure yn Wrecsam yn rhedeg Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac mae’n edrych ymlaen yn fawr iawn at weld y gymuned yn mwynhau’r ganolfan hamdden ffantastig hon.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu sesiwn blas gwiriwch dudalen Facebook Byd Dŵr  https://www.facebook.com/WrexhamWaterworld neu ffoniwch 01978 297 300.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH