Am wythnos wych!

Yn dilyn llwyddiant rhaglen weithgareddau gwyliau’r haf, tynnodd Tŷ Pawb y gorau i ben unwaith eto am hwyl hanner tymor llawn o hwyl i’r teulu!

Roedd y gweithgareddau’n cynnwys gwyl wyddoniaeth, creu gwisgoedd Calan Gaeaf, disgo, ffilmiau, crefftau noson tân gwyllt a creu pizza eich hun.

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Rocedi, disgos a chaleidoscopau

Roedd y digwyddiadau yn llwyddiant mawr gyda phlant lleol hefyd!

Mynychodd dros 500 o blant a rhieni ddigwyddiadau teuluol trwy gydol yr wythnos. Roedd uchafbwyntiau yn cynnwys disgo Calan Gaeaf gyda 63 o blant yn mynychu (100 os ydych chi’n cynnwys y rhai sy’n tyfu) a’r digwyddiadau adeiladu caleidosgop a rocedi a denodd 90 o bobl.

Cawsom adborth hyfryd iawn hefyd …

“Hwyl i’r teulu gwych, wedi’i hwyluso’n dda ac mae’n rhad hefyd!”

“Roedd rhywbeth i bawb yn fy nheulu o 9 mis i 12 oed!”

“Rydym wedi bod yn gwneud bagiau trick-or-treat! Mae’n wych bod digwyddiadau lleol fel hyn yn digwydd yma.”

“Mae rywbeth arnodd yna bob amser rydym yn mynd heibio a lleoedd hyfryd i’w fwyta. Mae’n lle gwych, modern, creadigol gyda theimlad cymuned braf.”

“Rydw i wedi ymweld â’m hwyrion heddiw. Mae’n rhaid i mi longyfarch y bobl sy’n trefnu’r digwyddiadau hyn, roeddem i gyd wedi eu mwynhau’n fawr. Rwyf hefyd yn meddwl eu bod yn werth da iawn gan ystyried faint o ddeunyddiau crefft sydd ar gael.”

Cofnododd ein harolygon raddfa fwynhad o 91% a graddfa cyfeillgarwch staff o 97%.

Cynlluniau mawr ar y ffordd

Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau Diogelwch y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, y Cynghorydd Hugh Jones: “Mae Tŷ Pawb yn parhau i dyfu o nerth i nerth fel lle cymunedol bywiog. Mae’r ystod enfawr o weithgareddau, celfyddydau, perfformiadau, bwyd a siopau ar gael yn gyflawniad gwych i Wrecsam ac mae’n dda i weld ei fod wedi bod yn boblogaidd gyda chymaint o bobl.

“Mae yna rai cynlluniau mawr ar gyfer gweithgareddau sy’n arwain at y Nadolig, gyda tocynnau eisoes yn gwerthu yn gyflym ar gyfer nifer o ddigwyddiadau. Byddwn yn annog pawb i gasglu copi o’r canllaw ‘Beth sydd ymlaen’, edrychwch ar y wefan a chofrestru’r rhestr bostio at gweld yr hyn sydd ar gael iddynt.”

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION