Alwyn Jones

Hoffem gyhoeddi ein bod ni wedi penodi Prif Swyddog newydd i arwain ein timau gofal cymdeithasol, sy’n chwarae rhan hollbwysig i fynd i’r afael ag argyfwng Covid-19.

Mae’r swydd wedi bod yn wag ers dechrau mis Mawrth ac rydym ni’n falch o gyhoeddi y bydd Alwyn Jones yn dechrau efo ni ar 1 Gorffennaf… ond mi fydd yn dechrau treulio ychydig o amser efo ni ar ôl y Pasg.

Ar ôl dechrau ei yrfa yn y gwasanaeth iechyd, mae Alwyn wedi gweithio ym maes gofal cymdeithasol ers 15 o flynyddoedd.

Dechreuodd ei brofiad rheoli yn y maes gofal cymdeithasol yma yn Wrecsam, pan oedd yn rheoli Gwasanaethau Pobl Hŷn ac Anableddau. Symudodd wedyn i Sir y Fflint ac yna’n fwy diweddar i Ynys Môn fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau.

Meddai Alwyn: “Dw i’n edrych ymlaen at ddychwelyd i Wrecsam i ymgymryd â’r swydd hon, a chefnogi gwasanaethau plant ac oedolion.

“Dw i wedi ymrwymo i fwrw ymlaen â’n taith tuag at welliant a sicrhau ein bod ni’n cefnogi plant, teuluoedd ac oedolion er mwyn iddyn nhw fod yn ddiogel ac annibynnol.”

Covid-19 (Coronafeirws Newydd) – nodyn briffio’r cyhoedd 3.4.20