Reception

Os ydych chi wedi gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn ar gyfer mis Medi 2020, byddwch bellach wedi cael gwybod a oedd eich cais yn llwyddiannus neu beidio.

Os na ellir cynnig lle i chi yn eich ysgol ddewisol, bydd yr e-bost neu’r llythyr rydych wedi’i dderbyn yn egluro pam na ellir cynnig lle. Bydd hefyd yn cynnwys cyfarwyddiadau ynghylch sut y gallwch apelio yn erbyn y penderfyniad a sut i ychwanegu dewisiadau ychwanegol i’ch cais gwreiddiol.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Os ydych chi’n dymuno gwrthod lle sydd wedi’i gynnig i chi, anfonwch e-bost at admissions@wrexham.gov.uk neu ysgrifennwch atynt drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod: Derbyniadau Ysgolion, Stryt y Lampint, Wrecsam, LL11 1LG

Os ydych chi’n dymuno gweld eich cais ar y Porthol Dinasyddion, gallwch wneud hynny drwy ddilyn y ddolen isod.

https://fynghyfrif.wrecsam.gov.uk/cy/service/School_admissions

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19