Covid Pass

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y defnydd o’r Pàs Covid yng Nghymru i fwy o leoliadau.

Mae hyn yn golygu os ydych chi’n 16 oed neu drosodd, bydd angen dangos eich pàs naill ai ar eich ffôn neu fel copi caled os na ellir cael un ar-lein.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Dyma’r rhestr gyflawn o leoliadau sydd angen pàs:

 • clybiau nos a lleoliadau tebyg
 • lleoliadau dan do heb seddi gyda dros 500 o bobl yn y gynulleidfa
 • unrhyw leoliad heb seddi dan do neu yn yr awyr agored gyda dros 4,000 o bobl
 • unrhyw ddigwyddiad, o unrhyw natur, sydd â mwy na 10,000 o bobl yn bresennol
 • neuaddau cyngerdd
 • theatrau
 • sinemâu

Sut i gael eich Pàs Covid

Trefnwch eich Pàs Covid cyn mynd allan. Mae’n hawdd ac yn gyflym gwneud hynny ar wefan GIG y DU:

Mae’n rhaid i chi fod:

 • yn 16 mlwydd oed neu’n hŷn
 • wedi cofrestru gyda meddyg teulu yng Nghymru

Bydd angen uwchlwytho llun o un o’r canlynol:

 • pasbort
 • trwydded yrru lawn y DU
 • trwydded yrru lawn Ewropeaidd

Archebu Pàs Covid GIG (ar nhs.uk)

Os nad oes gennych ID gyda llun neu ddyfais glyfar berthnasol, bydd angen gwneud cais am dystysgrif COVID GIG ar bapur. I wneud hyn ffoniwch 0300 303 5667 ond dylid gwneud cais am hyn os nad ydych yn gallu defnyddio Pàs Covid GIG digidol yn unig.

Dyddiad terfyn Pàs Covid GIG

 

Mae Pàs Covid digidol yn ddilys am 30 diwrnod yn unig. Bydd y cod yn diweddaru’n awtomatig bob tro y byddwch yn mewngofnodi i’r gwasanaeth. Bydd hyn yn ei ymestyn am 30 diwrnod arall. Lawrlwythwch / argraffwch y Pàs diweddaraf i’w ddefnyddio.

 

I ddysgu mwy am y Pàs Covid ewch i wefan Llywodraeth Cymru (DOLEN)

(https://gov.wales/get-your-nhs-covid-pass)

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL