Mae Action Fraud wedi cyhoeddi rhybudd am gynnydd mawr yn nifer yr adroddiadau am negeseuon e-bost ffug sy’n ymddangos fel pe baent wedi’u hanfon gan Ofgem, y rheoleiddiwr ynni annibynnol ar gyfer Prydain.

Mae’r negeseuon yn dweud eich bod chi’n gymwys i gael ad-daliad fel rhan o gynllun y llywodraeth ac yn darparu dolenni i chi wneud cais amdano. Mae’r dolenni yn y neges yn arwain at wefan sydd wedi’i chynllunio i ddwyn gwybodaeth bersonol ac ariannol.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Rhwng dydd Llun 22 Awst a dydd Llun 5 Medi 2022 cafodd 1,567 o negeseuon gwe-rwydo sy’n gysylltiedig â’r sgam hwn eu hadrodd i’r Gwasanaeth Adrodd am Negeseuon E-bost Amheus.

Mae’r holl negeseuon yn cynnwys y pennawd “Claim your bill rebate now”. Mae troseddwyr yn defnyddio logo a lliwiau brand Ofgem i wneud y negeseuon edrych yn rhai dilys. Maen nhw’n gofyn i bobl wneud cais am ad-daliad bil ynni cyn mis Medi 2020 – a dyna sut ddaru pobl sylweddoli bod y neges yn un twyllodrus.

Mae’r negeseuon yn dweud eich bod chi’n gymwys i gael ad-daliad fel rhan o gynllun y llywodraeth ac yn darparu dolenni i chi wneud cais amdano. Mae’r dolenni yn y neges yn arwain at wefan sydd wedi’i chynllunio i ddwyn gwybodaeth bersonol ac ariannol.

Meddai Roger Mapleson, Arweinydd Trwyddedu a Safonau Masnach: “Gyda chostau byw yn peri pryder mawr i lawer o bobl, hawdd iawn ydi cael eich temtio i wneud cais am ad-daliad. Cofiwch, ni fydd cwmnïau go iawn byth yn gofyn i chi rannu manylion personol dros neges e-bost neu neges destun. Byddwch yn ofalus pan fyddwch chi’n derbyn cynigion ariannol yn annisgwyl – ar yr achlysur yma gallai fod wedi bod yn gostus iawn i chi.”

Sut fedrwch chi ddiogelu eich hun ac eraill

Os oes gennych chi unrhyw amheuaeth, cysylltwch â’r sefydliad yn uniongyrchol. Peidiwch â defnyddio’r rhifau na’r cyfeiriad yn y neges – defnyddiwch y manylion ar y wefan swyddogol. Cofiwch, ni fydd eich banc (nac unrhyw sefydliad swyddogol arall) yn gofyn i chi rannu manylion personol mewn neges e-bost.

Os ydych chi wedi derbyn e-bost nad ydych yn hollol siŵr amdano, gallwch ei anfon ymlaen i report@phishing.gov.uk. Hyd yn oed os nad ydych chi’n siŵr mai sgam ydi’r neges, bydd yn dal yn cael ei gwirio.

  • Dilynwch y cyngor Pum Munud
    • STOPIO – Gall treulio munud neu ddau yn meddwl cyn penderfynu gwario arian neu ddarparu gwybodaeth bersonol eich cadw chi’n saff
    • HERIO – Ydi’r cynnig yn un go iawn? Mae gennych chi berffaith hawl gwrthod neu anwybyddu unrhyw gais. Dim ond troseddwyr wnaiff geisio eich rhuthro neu’ch dychryn chi
    • AMDDIFFYN – Os ydych chi’n credu eich bod chi wedi’ch twyllo cysylltwch â’ch banc ar unwaith a rhowch wybod i Action Fraud

Am fwy o wybodaeth am sut i fod yn ddiogel ar-lein, ewch i cyberaware.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH