Scams

Rydym wedi derbyn adroddiadau fod preswylwyr yn derbyn negeseuon e-bost yn dweud fod eu Debyd Uniongyrchol ar gyfer eu Trwydded Deledu wedi ei wrthod ac y dylent gysylltu.

Dim ond rhai camgymeriadau sydd ynddo fel diffyg gofod ond ar y cyfan mae’n edrych yn dda ac yn swyddogol iawn ac fe allai dwyllo llawer o bobl felly byddwch yn wyliadwrus!

CADWCH YN DDIOGEL – DERBYNIWCH Y RHYBUDDION DISEDDARAF AR SGAMIAU GALW NÔL CYNNYRCH A MATERION DIOGELU’R CHYHOEDD ERAILL

Mae’r un rydym ni wedi ei weld yn edrych fel hyn:

Mae’n rhoi’r dewis i chi i “Ddiweddaru eich Trwydded Deledu Nawr”

Peidiwch â chlicio! Mae’n mynd â chi i safle credadwy iawn ond sgam yw hwn – mae’n ymdrech i gael eich arian neu eich manylion personol neu’r ddau!

Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i chi i dalu ar-lein nawr a/neu i newid eich manylion personol:

Eto peidiwch â chlicio ar unrhyw un. Dull arall yw hwn o geisio cael eich arian a/neu eich manylion personol.

Os ydych yn derbyn hwn neu unrhyw e-bost arall tebyg derbyniwch gyngor gan swyddogion go iawn y gwasanaeth Trwydded Deledu yma https://www.tvlicensing.co.uk/languages/LANG1 neu dilëwch y neges ond peidiwch ag anghofio dweud wrth deulu a ffrindiau am y sgâm.

Ydych chi eisoes wedi rhoi eich manylion banc ar safle ffug neu mewn ymateb i alwad ffôn? Siaradwch gyda’ch banc ar unwaith os gwelwch yn dda.

Hefyd mae yna wasanaeth newydd a hysbysebwyd gennym yn gynharach y mis hwn a allai fod yn ddefnyddiol i chi:

Gwasanaeth newydd i godi ymwybyddiaeth am sgamiau ar lein

Derbyniwch y newyddion diweddaraf ar sgamiau, galw nôl cynnyrch a materion diogelu’r cyhoedd eraill

COFRESTRWCH FI RŴAN