Mae wythnos olaf y gwyliau wedi cyrraedd ac mae yna rai gweithgareddau gwych o hyd ar gyfer y plant cyn y rhuthr ‘nol i’r ysgol’!

Awst 24, 10am-12pm
Tŷ Pawb
Clwb Celf i Deuluoedd
Sesiwn dan ofal artist sy’n rhoi cyfle i blant a’u teuluoedd grwydro ein horielau a datblygu eu dychymyg a’u sgiliau creu. Sesiwn galw heibio i’r teulu yw hwn. Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
£2 y plentyn.

Awst 27, 1-3pm
Amgueddfa Wrecsam
Creu a Chadw
Cyfle i greu eich tegan peg eich hun
Pêl-droediwr neu archarwr – dewiswch chi! Argymhellir ar gyfer plant 3 oed a hŷn. Ffôn: 01978 297460
Pris: £1.50 fesul crefft

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Dydd Mercher 28 Awst
Clwb Ffilm Haf y Teulu, Tŷ Pawb. O 1.00pm ymlaen. Ymunwch â ni yn ein sinema fach bob prynhawn dydd Mercher yn ystod gwyliau’r haf i fwynhau hen ffefrynnau! Y ffilm yr wythnos hon fydd ‘Wreck it Ralph’. Bydd popgorn a diodydd ar gael cyn y ffilm. Pris: £3.00 y pen neu £10.00 am docyn teulu. Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle, ffoniwch: 01978 292093

Sesiwn Chwaraeon a Gemau, Parc Bellevue. 1-2.00pm – Cwrdd wrth safle’r seindorf am chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Yn addas ar gyfer plant 8 – 14 oed. Am fwy o wybodaeth ffoniwch: 01978 298997

Clwb y Plant, Llyfrgell Rhiwabon. 3.00pm ymlaen – Dewch i ymuno â’n clwb 3 o’r gloch a fydd yn cynnwys storïau, Lego, posau a gemau. Yn addas i blant 5-10 oed. Ffoniwch 01978 822002 neu e-bostiwch: ruabon.library@wrexham.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Dydd Iau 29 Awst
Paentio cerrig, Tŷ Mawr. Sesiynau o 1.30pm – 3.30pm. Creu eich pwysau papur perffaith eich hun. Yn addas ar gyfer pob oed. Pris: £2.70. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: tymawr@wrexham.gov.uk

Dydd Sadwrn 31 Awst

Gŵyl Tref Wrecsam, Canol y Dref. 9.00am-4.30pm – Adloniant, gweithgareddau i blant, ymweliadau â thŵr yr eglwys a llawer mwy.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION