War memorial . Bodhyfryd. Wrexham . Remembrance Sunday .

Rydym yn falch o gadarnhau y bydd y Gwasanaeth Coffa Blynyddol yn cael ei gynnal eleni gyda mân gyfyngiadau ddydd Sul 14 Tachwedd 2021 wrth Gofeb y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ym Modhyfryd, Wrecsam.

Bydd y parêd milwrol yn gadael Barics Hightown a bydd grwpiau o gyn-filwyr, grwpiau ieuenctid gan gynnwys Cybiau a Brownis a sefydliadau lleol eraill yn ymuno â’r orymdaith ar Stryt Caer.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Bydd y gwasanaeth yn cychwyn am 10.55 ac am 10.59, bydd y biwglwr yn canu’r “Caniad Olaf” a chynhelir dau funud o dawelwch.

Estynnir gwahoddiad i chi ddod i’r digwyddiad teimladwy hwn i gofio’r rhai hynny a frwydrodd ac a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, yr Ail Ryfel Byd, a’r holl wrthryfeloedd dilynol.

Eleni, oherwydd y pandemig parhaus rydym yn gofyn i bawb sy’n mynychu ystyried gwisgo masg yn enwedig os nad ydynt yn gallu cadw pellter cymdeithasol oddi wrth y rheiny o’u hamgylch. Ni chaniateir mynediad cyhoeddus i’r Neuadd Goffa cyn nac ar ôl y digwyddiad oherwydd ei bod yn cael ei defnyddio fel safle profi Covid-19 ar hyn o bryd.

Gall unrhyw un sy’n dymuno gosod torch ond sy’n methu â mynychu neu’n teimlo’n anghyfforddus yn mynychu digwyddiad mawr wneud hynny ar ôl y gwasanaeth pan fydd llai o bobl o gwmpas.

Mae’r Gorchymyn Gwasanaeth ar gael i’w lawrlwytho yma, a bydd copïau ar gael ar y diwrnod hefyd.

Bydd rhwystrau’n cael eu gosod am 10.30am yn y lleoliadau canlynol er mwyn i’r parêd allu pasio’n ddiogel ac i ddiogelu’r ardal o’i amgylch:

• Stryt Caer (ger hen dafarn y Plu)
• Stryt Holt (ger tafarn y Ffiwsilwyr Cymreig)
• Ffordd Caer (ger cylchfan Ffordd Caer / Ffordd Powell)

Felly dim ond tan 10.30am y bydd modd cael mynediad i Faes Parcio Bodhyfryd ger Byd Dŵr.

Annual Service of Remembrance

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL