How we’re addressing concerns and improving our children’s services

Yng Nghyngor Wrecsam, mae rhan o’n gwaith yn cynnwys gofalu am bobl ifanc sydd angen ein cymorth. Mae hyn yn gyfrifoldeb enfawr, ac nid yw’n un i’w gymryd ar chwarae bach.

Mae rhan o’r rôl yn cynnwys diogelu plant a phobl ifanc yn y llysoedd, ac efallai y gallwch chi gynorthwyo gyda hyn?

Rydym yn chwilio am gyfreithiwr i’n cynorthwyo i reoli gwaith cyfreithiol sy’n ymwneud â gofal plant, a darparu cyngor i’n timau gwasanaethau plant.

Oes gennych chi ddiddordeb?

Bydd angen i chi fod yn gyfreithiwr, bargyfreithiwr neu gymrawd cymwys Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol (gyda hawliau eiriolaeth ymgyfreitha). A bydd angen profiad blaenorol o eirioli yn y llysoedd.

Felly os ydych chi’n credu fod gennych chi’r sgiliau cywir a’r profiad perthnasol, hoffem glywed gennych chi.

Gall gweithio i’r cyngor fod yn ddewis gyrfaol da – mae fel arfer yn cynnwys pensiwn, lwfans gwyliau da, sefydlogrwydd cymharol a hyblygrwydd.

Cymerwch olwg…

IE…DANGOSWCH Y SWYDD I MI NA… DIM DIOLCH