Oes awydd arnoch chi ferched i roi cynnig ar chwarae golff?

Os felly, efallai mai nos fory yw eich cyfle chi i roi cynnig ar gamp newydd gan fod sesiynau Blasu Golff i ferched yn dechrau yn Ysgol Morgan Llwyd am 6.00 pm.

Mae’r sesiynau yn rhad ac am ddim ac yn addas ar gyfer dechreuwyr ac maen nhw’n cynnwys pob lefel o ran gallu.

Bydd offer dan do yn cael eu darparu.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Mae pedair sesiwn rhad ac am ddim ac os byddan nhw’n llwyddiannus, gallwch gofrestru ar gyfer pum wythnos arall am £5.00 y sesiwn yng nghlwb Golff Wrecsam.

Os oes gennych ymholiadau pellach neu os ydych am archebu lle, cysylltwch â Terri Ritchie, 01978 297362 neu anfonwch e-bost at terri.ritchie@wrexham.gov.uk.

Mae’r sesiynau yn rhan o Get Out Get Active a chânt eu hariannu gan Spirit of 2012

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT