Over 60s exercise

Mae cynnig gwych i rai dros 60 oed yn Wrecsam wrth i’n Tîm Wrecsam Egnïol drefnu ystod o sesiynau gweithgareddau am ddim i’ch helpu i gadw’n heini a gwneud eich ymarferion.

Cynhelir y sesiynau ym Myd y Dŵr, Queensway, Gwyn Evans, Y Waun, Plas Madoc ac ar-lein hefyd!

Bydd y sesiynau hyn yn rhad ac am ddim am y 12 wythnos gyntaf, yn dechrau ddydd Llun 7fed o Fehefin ac yn gorffen ar y 29ain o Awst.  Mae croeso i’n haelodau presennol  a rhai sydd ddim yn aelodau.

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Mae amrywiaeth o ddewis, o gampfa pobl hŷn, nofio a sesiynau ymarfer grŵp. Does dim angen profiad arnoch i ymuno a bydd y tîm yn eich tywys drwy’r sesiynau ac yn gwneud yn siŵr y byddwch yn mwynhau.

Dyma’r rhesymau pam y dylech chi fynychu ein sesiynau ymarfer corff i bobl hŷn:

 • Hybu eich system imiwnedd
 • Lefelau is o straen
 • Cadw eich annibyniaeth
 • Peidio â dioddef poen
 • Lleihau’r perygl o afiechyd y galon a strôc
 • Lleihau’r perygl o glefyd siwgr math 2, rhai mathau o ganser, iselder a dementia
 • Lleihau’r perygl o syrthio
 • Cyfarfod ffrindiau newydd!
 • Hyrwyddir cadw pellter cymdeithasol drwy ein canolfannau
  hylif hylendid dwylo ar gael drwy’r adeilad
 • Glanhau rheolaidd gan dimau’r canolfannau
 • Cwsmeriaid yn glanhau offer ffitrwydd cyn ac ar ôl eu defnyddio
 • Systemau un ffordd o fewn y canolfannau

Bydd angen archebu ymlaen llaw drwy ffonio eich Canolfan Hamdden neu drwy e-bostio active60@wrexham.gov.uk i gymryd rhan ar-lein.

Amserlen digwyddiadau isod:

Canolfan Hamdden y Byd Dŵr – 01978 297300

Dydd Mawrth11.00am-12.00pmNofio am ddim i bobl 60+ (nid oes angen archebu lle ar gyfer y sesiwn hon)
Dydd Iau12.15pm-1.00pmLoncian Dŵr
Dydd Iau11.00am-12.00pmNofio am ddim i bobl 60+ (nid oes angen archebu lle ar gyfer y sesiwn hon)
Dydd Iau1.15pm-2.00pmAerobeg ysgafn
Dydd Iau2.30pm-3.30pmSesiwn campfa i bobl 60+ yn unig
Dydd Gwener1.30pm-2.15pmTai Chi (TMW – symud er lles)

 

Stadiwm Queensway – 01978 355826

Dydd MawrthI DDOD YN FUANSesiwn Beics Trydan
Dydd Mercher2.00pm-3.00pmSesiwn campfa i bobl 60+ yn unig
Dydd Iau2.00pm-3.00pmPêl-droed Cerdded

 

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans – 01978 269500

Dydd Llun9.15am-10.00amYmarfer Cylchol Easyline
Dydd Llun10.15am-11.00amYmarfer Cylchol Easyline
Dydd Llun10.00am-10.45amSesiwn Cerdded
Dydd Llun12.45pm-1.30pmSesiwn campfa i bobl 60+ yn unig
Dydd Llun2.30pm-3.15pmNofio am ddim i bobl 60+
Dydd Iau2.30pm-3.15pmNofio am ddim i bobl 60+

 

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun – 01691 778666

Dydd Mawrth2.00pm-3.00pmNofio am ddim i bobl 60+ (nid oes angen archebu lle ar gyfer y sesiwn hon)
Dydd Mercher12.00pm-12.45pmSesiwn campfa i bobl 60+ yn unig
Dydd Mercher10.00am-11.00amPêl-droed Cerdded
Dydd Mercher1.30pm-2.15pmYmarfer Cylchol yn y Dŵr
Dydd Gwener12.30pm-1.30pmNofio am ddim i bobl 60+ (nid oes angen archebu lle ar gyfer y sesiwn hon)

 

Canolfan Hamdden Plas Madoc – 01978 821600

Dydd Llun1.00pm-2.00pmSesiwn campfa i bobl 60+ yn unig
Dydd Iau9.00am-10.00amNofio am ddim i bobl 60+
Dydd Iau11.30am-12.15pmDosbarth yn y Dŵr (yn ystod y tymor yn unig)
Dydd Iau1.30pm-2.15pmHyfforddiant Cylchol

Amserlen Ymarfer Corff Zoom 60+ – anfonwch e-bost i

Active60@wrexham.gov.uk

Dydd Mawrth11.00am-11.45amDawns 60+
Dydd Mercher1.00pm-1.40pmTai Chi (TMW symud er lles)
Dydd Iau6.00pm-6.45pmIoga 60+

 

Mae’r sesiwn wedi ei ariannu’n garedig gan Chwaraeon Cymru fel rhan o Gynllun Gweithredu Pwysau Iach Cymru Iach.

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF