Gall gweithio gydag oedolion mewn gofal cymdeithasol fod yn heriol. Ond, i’r person iawn, gall fod yn foddhaus iawn.

Gall gweithio ym maes gofal cymdeithasol helpu eich cymuned yn fawr.

Edrychwch ar yr hyn sydd gan ddau weithiwr cefnogi i’w ddweud am weithio ym maes gofal cymdeithasol i oedolion…

Os hoffech chi weithio ym maes gofal cymdeithasol, cysylltwch ag un o’r tîm drwy gysylltu â: https://www.gofalwn.cymru/

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN