Football, Sports, Coach, Jobs, Vacancies

Ydych chi wedi ystyried gyrfa gyda Chyngor Wrecsam? Os felly, dylech edrych ar dudalen swyddi diweddaraf gan fod swyddi gwag newydd yn codi bob wythnos.

Yn aml, mae swyddi gwag mewn addysg, tai, glanhau, gwasanaethau i gwsmeriaid, TG a gofal cymdeithasol, i enwi ond y rhai!

Gall gweithio i’r cyngor fod yn ddewis gyrfaol da – mae fel arfer yn cynnwys pensiwn, lwfans gwyliau da, a sefydlogrwydd cymharol.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Dyma rai o’n swyddi diweddaraf a fyddai efallai o ddiddordeb i chi 🙂

Hyfforddwr Achlysurol

Ydych chi wedi cymhwyso fel hyfforddwr chwaraeon? Mae arnom angen rhywun i ddarparu sesiynau hyfforddiant ledled y fwrdeistref sirol. Mwy o wybodaeth yma…
Dyddiad cau 20/09/2019

Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd – Ysgol Bro Alun

Eisiau gweithio ychydig o oriau ychwanegol? Rydym yn chwilio am rywun i wneud pum awr yr wythnos yn Ysgol Bro Alun. Darllenwch y swydd-ddisgrifiad yma…
Dyddiad cau 18/09/2019

Rheolwr Tîm Cynorthwyol – Gwasanaeth Maethu

Allech chi reoli tîm o bobl wrth ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion diamddiffyn? Swydd lawn-amser gyda chyflog da… hoffech chi gael gwybod mwy?
Dyddiad cau 20/09/2019

Cymhorthydd Arlwyo, Ysgol Gynradd y Waun

Rydym yn chwilio am gymhorthydd arlwyo parhaol i ddarparu lluniaeth i’r disgyblion sy’n dod i’r clwb brecwast. Ydi’r swydd ran-amser hon yn apelio atoch chi?
Dyddiad cau 20/09/2019

Eisiau gweld mwy? Cliciwch ar y ddolen isod 🙂

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF