Wedding rings

Ydych chi eisiau swydd lle gallwch chwarae rhan ym momentau mwyaf pwysig ym mywydau pobl bob dydd?

Os ydych, ewch i gael golwg ar y cyfle swydd hwn.

Rydym ni’n chwilio am Swyddog Cofrestru i gyflawni ystod eang o ddyletswyddau, wedi’i leoli yn Swyddfa Gofrestru brysur Wrecsam.

Mae’n swydd barhaol, yn gweithio 30 awr yr wythnos.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys cofrestru genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil a pheth gwaith dinasyddiaeth.

Bydd bod yn dyst i hysbysiadau o briodasau a phartneriaethau sifil, ynghyd â chynnal ystod eang o seremonïau eraill, hefyd yn rhan o rôl a chyfrifoldebau deiliad y swydd.

Swyddog Cofrestru – EWCH Â FI AT Y SWYDD

Oes gennych chi ddiddordeb? Darllenwch ymlaen…

Am beth rydym ni’n chwilio

Bydd gennych safon dda o addysg a phrofiad o weithio mewn amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer.

Dylech fod yn hyderus wrth siarad yn gyhoeddus, yn gallu dilyn cyfarwyddiadau technegol / statudol ac yn ddelfrydol, bydd gennych ddealltwriaeth ymarferol o’r rheoliadau statudol ar gyfer genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil.

Mae hyblygrwydd, y gallu i dalu sylw i fanylion a chywirdeb yn ffactorau allweddol o fewn y swydd hon.

Mae trwydded yrru lawn a’r defnydd o gar yn hanfodol gan y bydd gofyn i chi deithio i leoliadau eraill yn ôl y galw.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i weld y swydd-ddisgrifiad yn llawn.

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw 24 Hydref.

EWCH Â FI AT Y SWYDD