Mae Cerddoriaeth yn y Parc wedi dechrau!  Mae Safle’r Seindorf Edwardaidd ym Mharc Bellevue yn cael ei ddefnyddio unwaith eto heno!

Bydd Thunderbug, band pedwar aelod, yn ymddangos yng nghyngerdd Cerddoriaeth yn y Parc ym Mharc Bellevue heno.

Mae Thunderbug yn fand sy’n canu pob math o ganeuon poblogaidd; maent yn hoff o ganu unrhyw glasur fel The Who a The Killers.  Ydych chi’n hoff o Elvis?  Dyma’r noson i chi; bydd y caneuon gwych yn diddanu holl gefnogwyr y King.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Bydd Thunderbug yn camu i safle’r seindorf Edwardaidd am 7pm, felly dewch â’ch ffrindiau a phicnic i Barc Bellevue.

Mae’r cyngerdd yn agored i bob oedran felly mae’n noson wych i’r teulu cyfan (ac mae’n rhad ac am ddim, felly does dim i’w golli!)

Peidiwch ag oedi, crëwch sgwrs grŵp, ffoniwch eich cyfeillion a pharatowch ar gyfer y gig un noson yn unig!

Perfformiadau arall

Ar ôl perfformiad Thunderbug, bydd Dinosaur – band sy’n canu caneuon o’r 80au, 90au a 00au – yn perfformio ar ddydd Gwener 14 Gorffennaf

Mae’r bandiau eraill sy’n chwarae ar safle’r seindorf Edwardaidd yn cynnwys Billy Thompson Gypsy Style a Wall St Krash.

Am fanylion pellach cysylltwch â Pharc Bellevue ar 01978 264150.

FFONIWCH AR EICH FFÔN SYMUDOL