Wrexham Chester Shrewsbury
Wrexham General railway Station

Ym mis Mai eleni, gallai trên fod yn mynd yn uniongyrchol o Wrecsam i Lime Street, Lerpwl ar yr adegau prysur.

Bydd hyn yn ychwanegol at wasanaeth newydd bob awr o Gaer. Bydd yn teithio trwy Helsby, Frodsham a Runcorn.

Bydd trên yn teithio’n uniongyrchol i Lime Street, Lerpwl a bydd modd cyrraedd Maes Awyr Lerpwl John Lennon trwy orsaf South Parkway, Lerpwl.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Croesawodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant, y gwasanaethau newydd. Fe ddywedodd, ‘Mae gennym ni gysylltiadau cryfion â Lerpwl a Gogledd-orllewin Lloegr ac mae agor y llwybr newydd yn newyddion da i’r ardal hon. Rydyn ni’n mawr obeithio, yn y dyfodol, y bydd mwy o wasanaethau sy’n cychwyn ac yn gorffen yng Nghaer yn dal i fynd i Wrecsam ac yn is i’r de os oes posib’, a byddai hynny’n rhoi cyswllt uniongyrchol â Lerpwl a’r maes awyr ar drenau ar hyd lein Caer-Wrecsam-Amwythig.’

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN