Bydd arddangosfa newydd yn Tŷ Pawb yn arddangos gwaith arlunydd dylanwadol o Ogledd Cymru.

Mae Trelar yn arddangosfa o waith newydd gan yr artist Gareth Griffith.

Gan weithio ar draws cerfluniau a phaentio, mae Gareth Griffith yn defnyddio deunyddiau bob dydd a gwrthrychau a ganfuwyd, plastigau diwydiannol a detritws traeth i greu gweithiau sy’n farddonol ac yn chwareus, yn chwilfrydig ac yn gyfarwydd, yn goeth ac yn atgyfnerthu bywyd.

Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys gwrthrychau o’r 50 mlynedd diwethaf, ac mae rhai ohonynt wedi’u hailgyflunio yn arbennig.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON

Straeon ac atgofion

Mae’r arddangosfa wedi dod at ei gilydd dros y ddwy flynedd ddiwethaf gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, a’i galluogodd i ymgysylltu â ffatri leol sy’n cynhyrchu pibellau diwydiannol yn Nyffryn Ogwen.

Mae’r gwaith yn aml yn cychwyn mewn un lle ond yn arwain at rywle arall, wrth i wrthrychau gael eu darganfod neu eu rhoi i’r artist.

Mae yna syniadau a straeon yn gweithio, y cyfan yn gylchol, gan fod yr artist yn cofio eiliadau bywyd allweddol fel nofio, byw yn Jamaica, aelodau o’r teulu, profiad sydd bron â marw, cyfeillgarwch.

Arddangosfa ‘unigryw a phersonol’

Ganed Gareth Griffith ym Mangor ym mis Medi 1940, a hyfforddodd mewn peintio yng Ngholeg Celf Lerpwl yn y 1960au. Mae wedi arddangos yn MOSTYN, Galeri, Oriel Ynys Mon, Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Ucheldre, Oriel Bangor, Oriel Fruitta, Rhufain, Eisteddfod Cym Cymru, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, Oriel John Peartree, Kingston, Jamaica, Lerpwl Oriel yr Academi, Academi Frenhinol Cambrian, ac View Two Art Gallery, Lerpwl. Yn 1998 cwblhaodd Artist Preswyl yn Oriel Walker, Lerpwl. Yn 2018/19 derbyniodd wobr gynhyrchiad mawr gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Yn 2012 enillodd y Wobr Paentio yn Artist y Flwyddyn Cymru, St David’s Hall, Caerdydd ac mae wedi ennill yr ail wobr ddwywaith yn yr Eisteddfod Cym Cymru.

Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau Diogelu’r Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, y Cynghorydd Hugh Jones: “Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni’n gallu cyflwyno gwaith arlunydd Cymreig mor ddylanwadol iawn yma yn Wrecsam.

“Mae defnydd chwareus Griffith o amrywiol ddefnyddiau a’r cyfeiriadau at ei gasgliad gwych o atgofion, straeon a phrofiadau yn gwneud hon yn arddangosfa unigryw a phersonol iawn.

“Mae’n anrhydedd i Tŷ Pawb gael ei ddewis fel un o’r lleoliadau ar gyfer yr arddangosfa deithiol hon a byddwn yn annog pawb i wneud y mwyaf o’r cyfle i ddod i weld gwaith Griffith yn agos.”

Gwestai arbennig i siarad yn y digwyddiad agoriadol

Bydd digwyddiad arbennig i agor yr arddangosfa am 6pm, ddydd Gwener Medi 20.

Bydd Gareth Griffith yn siarad yn y digwyddiad ac rydym hefyd yn falch o gyhoeddi y bydd arlunydd adnabyddus arall o Ogledd Cymru, Bedwyr Williams, yn ymuno ag ef.

Mae gan Bedwyr berthynas hirsefydlog â Gareth Griffith a byddant yn siarad fel rhan o’r areithiau croeso yn y Digwyddiad Lansio.

Ble a phryd

  • Mae’r Trelar yn arddangos yn Tŷ Pawb rhwng Medi 21 – Tachwedd 3.
  • Mae’r arddangosfa yn Brosiect Teithiol gan Oriel Davies hefyd yn cael ei ddangos yng Nghanolfan Gelf Aberystwyth, Oriel Myrddin ac Oriel Davies.
  • Ariennir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’i gefnogi gan Culture Colony.

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb