Wedi meddwl am faethu erioed? Beth am alw heibio i un o’n digwyddiadau agored ar-lein:

Gallwch ddarganfod mwy am faethu, beth yw’r broses a siarad â rhai o’n gofalwyr maeth.

Cynhelir y digwyddiadau agored ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Iau, 3 Medi am 10am

Dydd Iau, 10 Medi 5pm

Dydd Sadwrn, 19 Medi 12:30

Am ragor o wybodaeth ac i gael mwy o fanylion, anfonwch e-bost at fostering@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 295316

Sut i gael prawf