Parking

Rydym ni’n cynnig cyflwyno nifer o gyfyngiadau ar barcio ac aros ar ffyrdd amrywiol ar draws y fwrdeistref sirol er mwyn sicrhau diogelwch cerddwyr a gyrwyr ar y briffordd gyhoeddus.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Gallwch weld y cynigion yma a dylech anfon unrhyw sylw sydd gennych chi erbyn 18 Medi 2020 i traffic@wrexham.gov.uk.