Gwaed

Mae’r Gwasanaeth Gwaed Cymru yma yn Wrecsam wedi gofyn i ni ofyn i’r rheini ohonoch sydd yn heini ac iach i ddal i ati i roi gwaed.

Maent yn cynnal sesiynau yn eu heiddo yn Wrecsam yn Pembroke House ar Barc Technoleg Wrecsam ar 6, 7 ac 8 Ebrill.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Dim ond drwy apwyntiad y gallwch roi gwaed, a bydd canllawiau iechyd y cyhoedd o ran cadw pellter cymdeithasol ar waith. Fe fydd yna lai o apwyntiadau na’r niferoedd arferol i roi gwaed.

Mae rhoi gwaed yn disgyn mewn i’r categori ‘siwrnai hanfodol’.

Mae gennym ddigon o waed ar hyn o bryd. Ond mae hi’n adeg ddigyffelyb ac rydym ni angen sicrhau fod rhoddion gwaed a phlatennau yn parhau er mwyn trin y bobl sydd eu hangen.

Gallwch wneud apwyntiad ar-lein yma.

Gallwch wylio eu fideo isod sy’n dangos pa fesurau y byddant yn eu cymryd i amddiffyn eich iechyd chi ac iechyd eu staff os byddwch chi’n rhoi gwaed.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19