Wrexham Underneath the Arches

Yn ôl y newyddion diweddaraf, mae’r diwydiant twristiaeth yn Wrecsam werth £115.9 miliwn i’r economi leol – swm aruthrol a chynnydd o 37% ers 2010.

Mae’r diwydiant hefyd yn cefnogi dros 1600 o bobl leol mewn swyddi llawn amser.

Y llynedd, fe wnaeth 2.57 miliwn o bobl ymweld â Wrecsam a llawer o’r ymwelwyr hynny yn penderfynu aros dros nos, sy’n newyddion ardderchog

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

“profiadau ardderchog i ymwelwyr”

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol yr Economi ac Adfywio:

“Mae’r ffigyrau hyn yn ardderchog sy’n profi bod ein Cynllun Rheoli Cyrchfan yn llwyddiannus a bod ein partneriaid twristiaeth yn gweithio’n galed i hyrwyddo’r ardal a sicrhau profiadau ardderchog i ymwelwyr. Yn sicr mae gan Wrecsam ddigon i’w gynnig, gan gynnwys rhai o olygfeydd cefn gwlad prydferthaf yn y byd, dau safle sy’n perthyn i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, safle Treftadaeth y Byd, bwyd blasus a llety.”

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI