NODYN: Mae’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau bellach wedi’i ymestyn i Fedi 23.

Mae un o ddigwyddiadau mwyaf yng nghalendr celfyddydau Wrecsam ar y gweill.

Ac mae galw ar artistiaid i ddechrau gweithio ar eu ceisiadau.

Bydd Wrecsam Agored yn dychwelyd i Wrecsam ar 12 Hydref hyd at 16 Rhagfyr.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Caiff arddangosfa 2018 ei gynnal ar y cyd rhwng Tŷ Pawb ac Undegun, ac mae cefnogaeth gan sawl sefydliad – yn cynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Prosiect THIS, East Street Arts a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r arddangosfa ar agor i bob math o artist, yn amatur neu’n broffesiynol, sy’n gweithio mewn sawl dull a ffurf gwahanol o gelf.

Os ydych chi’n peintio, braslunio, cerflunio, crefftio, ffilmio neu dynnu lluniau ffotograff – mae croeso i chi gymryd rhan.

Gall artistiaid gofrestr yma drwy wefan Wrecsam Agored.

Gwobrau i’r enillwyr

Mae ystod eang o wobrau, yn cynnwys Gwobr y Beirniaid o £1,000; £1,000 o wobr ar gyfer Ymarfer Ymgysylltu Cymdeithasol; Gwobr Cyfrwng Lens o £500; Gwobr Person Ifanc o £500 a Gwobr y Bobl o £250.

Caiff y ceisiadau eu beirniadu gan Thomas Dukes, curadur Oriel Open Eye yn Lerpwl; Rabab Gazoul, cyd-gyfarwyddwr a sefydlodd Gentle/Radical, Caerdydd; a Simon Job, enillydd Wrecsam Agored 2017.

“Digwyddiad poblogaidd iawn”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae Wrecsam Agored yn ddigwyddiad poblogaidd iawn yng nghalendr celfyddydau Wrecsam, ac rydw i’n falch iawn bod digwyddiad Agored eleni yn cael ei gynnal ar y cyd rhwng Tŷ Pawb ac Undegun.

“Mae Wrecsam Agored yn darparu cyfleoedd gwych i artistiaid amatur sydd ond megis cychwyn i gynnig eu gwaith yn erbyn artistiaid proffesiynol â phrofiad, ac mae’n arddangosfa anhygoel o’r rhai o artistiaid talentog sydd gennym yma yn Wrecsam.”

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION