LGBT

Mis Chwefror bob blwyddyn yw Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Trawsrywiol a Deurywiol pan gaiff bywydau a llwyddiannau’r gymuned LGBT eu dathlu.

Rydym yn sefyll i fyny dros gydraddoldeb ac amrywiaeth gydol o flwyddyn, ond mae’r digwyddiad arbennig hwn, sy’n para drwy fis Chwefror, yn gyfle penodol i godi ymwybyddiaeth o achosion LGBT.

Mae ymchwil yn dangos bod pobl o gymunedau LGBT yn fwy tebygol o brofi anawsterau iechyd meddwl fel gorbryder ac iselder a bod mwy o berygl y byddant yn gwneud niwed iddynt eu hunain o ganlyniad i ragfarn yn erbyn eu hunaniaeth. Mae llawer yn ofni diarddeliad ac erledigaeth.

COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU GWEITHGARWCH GRAEANU

Fel arwydd o’i gefnogaeth i Fis Hanes LGBT bydd y cyngor yn codi Baner yr Enfys y tu allan i Neuadd y Dref.

Rydym yn yn falch iawn o helpu i godi ymwybyddiaeth o achosion LGBT

Meddai’r Cynghorydd John Pritchard, Aelod Arweiniol Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-dlodi: “ Rydym yn ymfalchïo yn ein cynwysoldeb a’n hamrywiaeth yma yn Wrecsam ac yn falch iawn o helpu i godi ymwybyddiaeth o achosion LGBT.”

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN