Wrexham

Rydyn ni wedi gweld ambell ddigwyddiad Nadoligaidd gwych yn barod ond mae’r un sydd ar ddod y penwythnos hwn yn argoeli i fod yn llawn o firi’r Nadolig!

Am y tro cyntaf, rydyn ni’n creu Pentref Nadolig – gyda chabanau tymhorol er mwyn i chi fwynhau awyrgylch yr Ŵyl wrth gael ambell fargen Nadolig funud olaf.

Mae’r digwyddiad yn cychwyn am 12pm ddydd Gwener ac yn para tan 4pm ddydd Sul.

Bydd yno gyfuniad gwych o nwyddau wedi’u gwneud a llaw a chynnyrch artisan unigryw ac, wrth gwrs, rywfaint o adloniant Nadoligaidd arbennig yn y tipi hudol. Bydd ceirw yno i blant bach eu bwydo hefyd, ond am ychydig oriau’n unig bob dydd felly edrychwch isod ar yr amseroedd rhag i chi gael eich siomi.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Bydd y tipi yn brysur drwy gydol y Farchnad, gydag adloniant bob dydd yn cynnwys Gary Sausage y diddanwr plant, Amy Grace, Luke Gallagher, Before the Storm, Bobbie Jo Pritchard, Rhythm Train a’r storïwr Jacqui Blore.

“Dathliad Nadoligaidd olaf”

“Rydw i’n gwybod bod llwyth o bobl yn edrych ymlaen at y dathliad Nadoligaidd yma’n barod ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu wynebau newydd dros y dyddiau nesaf. Hoffwn ddiolch i dîm digwyddiadau canol y dref am eu holl waith caled dros y misoedd diwethaf. Maen nhw wedi gwneud gwaith arbennig yn sicrhau bod pawb wedi cael Nadolig i’w gofio yn Wrecsam.”

Cofiwch! Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal yn Llwyn Isaf ac er y bydd y glaswellt wedi’i orchuddio, dylech wisgo esgidiau addas.

Bydd y digwyddiad ar agor yn Llwyn Isaf ddydd Gwener 14 Rhagfyr am hanner dydd tan 4pm ddydd Sul, felly mae digon o amser i fynd yno am dro.

Dyma amseroedd agor y pentref:

Dydd Gwener 14 Rhagfyr – hanner dydd tan 8pm
Dydd Sadwrn 15 Rhagfyr – 10am tan 8pm
Dydd Sul 16 Rhagfyr – 10am tan 4pm

Bydd y ceirw yno bob dydd am ychydig oriau fel nad ydyn nhw wedi blino gormod cyn Noswyl Nadolig!

Dyma’r amseroedd y gallwch weld y ceirw:

Dydd Gwener 14 Rhagfyr – 4pm tan 8pm
Dydd Sadwrn 15 Rhagfyr – hanner dydd tan 4pm
Dydd Sul 16 Rhagfyr – hanner dydd tan 4pm

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU