Ymunwch â ni bob dydd Gwener i beintio gyda deunyddiau ecogyfeillgar a deunyddiau wedi’u hailgylchu. Dewch i ddatblygu eich gwybodaeth am ailddefnyddio eitemau a lleihau eich gwastraff wrth greu eich gwaith celf haniaethol eich hun! Mae peintio ecogyfeillgar yn addas i bawb felly dewch i gael sgwrs a pheintio gyda ni!

Bob Dydd Gwener
1.30pm – 2.30pm

Does dim angen cadw lle. Cwrdd yn ardal ‘Gofod Hyblyg’ Tŷ Pawb gyda’r llenni plastig coch.

Cefnogir gan wirfoddolwyr Tŷ Pawb.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN