family friendly arts and crafts

Oes gennych chi blant sydd wrth eu boddau gyda chelf? Ydych chi am ddysgu sgiliau newydd a datblygu eich dychymyg gyda’ch plant?

Wel, dyma’r dosbarth i chi!

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Bob dydd Sadwrn rhwng 10am a 12pm, bydd Tŷ Pawb yn cynnal Clwb Celf newydd i’r teulu. Caiff y clwb ei arwain gan artistiaid a bydd wedi’i anelu at blant a’u teuluoedd.

Dewch i archwilio’r orielau a datblygu dychymyg a sgiliau creu.

Sesiwn galw heibio i’r teulu yw hwn

Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

£2.50 y plentyn.

Cliciwch ar y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth am beth sy’n digwydd yn Tŷ Pawb.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN