Mae pawb yn paratoi at agoriad Tŷ Pawb, canolfan farchnad a chanolfan gymunedol a chelfyddydol newydd Wrecsam, a fydd yn agor yn ystod dathliadau Dydd Llun Pawb ar 2 Ebrill.

Rydyn ni eisoes wedi cyhoeddi’r newyddion am yr arddangosfa gyntaf a fydd yn oriel y ganolfan, Ai’r Ddaear yw Hon?/Is This Planet Earth?

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Ond yn ogystal â denu selogion celfyddydol, rydyn ni hefyd yn awyddus i weld a fyddai gan unrhyw fusnesau – yn Wrecsam neu’r tu hwnt – ddiddordeb mewn cadw stondin yn Tŷ Pawb pan fydd wedi agor.

Os ydych chi’n entrepreneur neu’n fusnes lleol sy’n chwilio am le i werthu, ymunwch â ni i fod yn rhan o deulu Tŷ Pawb drwy gysylltu â Jade Parry yn ein tîm Tai a’r Economi ar 01978 315404.

“Bydd Tŷ Pawb yn rhan bwysig o ganol y dref.”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau a Gwarchod y Cyhoedd: “Mae Tŷ Pawb yn gyfle gwych i fusnesau bach – bydd yn rhan bwysig o ganol y dref, ac yn ganolfan farchnad fodern a deniadol.

“Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn cadw stondin gysylltu â’r tîm Tai a’r Economi.”

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT