Reuse shop Christmas Recycling

Rydym yn gwybod am y lle perffaith i ddod o hyd i hyn, ac fe gewch y mantais ychwanegol o gefnogi elusen lleol pan fyddwch yn prynu.

Gallwch ddod o hyd i siop ailddefnyddio Hosbis Tŷ’r Eos yng nghanolfan ailgylchu Bryn Lane! Mae llawer o bobl yn ei hadnabod fel ogof Aladdin (er fod ogof Sion Corn yn fwy priodol ar hyn o bryd).

Wrth i’r Nadolig nesáu mae llawer o bethau yn y siop ailddefnyddio y gallech eu prynu i ledaenu hwyl yr ŵyl.

Os oes angen help arnoch i lenwi’ch hosanau Nadolig…

Bydd y siop ailddefnyddio yn siŵr o fedru’ch helpu. Os ydych yn ystyried prynu teledu, ewch draw i gael cipolwg… fel arfer mae llwyth o rai o feintiau amrywiol ar gael.

Ac os ydych yn ansicr ynglŷn â phrynu teledu wedi’i ddefnyddio, cofiwch bod pob eitem yn cael eu glanhau a’u bod yn cael profion diogelwch cyn iddyn nhw gael eu gwerthu 🙂

Ond os ydych yn chwilio am rywbeth ychydig yn llai, fel arfer mae detholiad o eitemau fel setiau rhodd, teganau, gemau cyfrifiadurol, gemau bwrdd ac addurniadau hyfryd ar gael i lenwi’ch hosanau Nadolig.

Ydych chi’n ddioddefwr siarc benthyg arian? Ffoniwch 0300 123 311.

Ydych chi am wella’ch ffitrwydd yn 2023?

Adduned Blwyddyn Newydd poblogaidd yw cadw’n heini a lle da i ddechrau gwneud hyn bob amser yw beicio.

Oes angen beic arnoch chi? Dyma’r lle i chi!

Mae dewis helaeth iawn o feiciau ar gael yn y siop ailddefnyddio. O feiciau plant i feiciau oedolion, beth bynnag yr ydych yn chwilio amdano rydych yn siŵr o ddod o hyd iddo yn y siop ailddefnyddio 🙂

Byddai’r rhan fwyaf ohonom yn hoffi cael beic yn anrheg Nadolig mewn gwirionedd. Mae pob beic yn cael eu storio y tu allan i’r siop felly gallwch gael cipolwg arnynt a’u gwirio cyn prynu felly dewch draw i weld.

Ail-roddwch eich anrhegion di-eisiau

Mae pawb wedi derbyn anrheg Nadolig di-eisiau rywbryd yn eu bywydau 🙁

Ond nid yw’r ffaith nad yw’r anrheg at eich dant chi yn golygu nad yw’n berffaith i rywun arall. Mae ail-anrhegu yn golygu rhoi’ch anrhegion di-eisiau i bobl eraill a byddai’r siop ailddefnyddio yn ddiolchgar iawn pe baech yn ystyried rhoi’r eitemau hyn iddyn nhw.

Gallwch roi eitemau i’r siop ailddefnyddio yn unrhyw un o’n tair canolfan ailgylchu; siaradwch gydag un o’n cynorthwywyr a fydd yn eich cyfeirio i’r man cywir.

Cyfrannwch drwy gydol y flwyddyn

Gallwch gyfrannu i’r siop ailddefnyddio drwy gydol y flwyddyn, felly ym mis Ionawr, os nad ydych eisiau cadw eich coeden artiffisial neu addurniadau tan y flwyddyn ganlynol, bydd y siop yn hapus i’w cymryd nhw.

Bydd y siop yn cadw’r eitemau ac yn eu gwerthu nhw’r flwyddyn ganlynol. Byddent yn hapus i dderbyn cyfraniadau hyn yn oed tu allan i’r tymor.

Oriau agor

Mae’r siop ailddefnyddio ar agor yn ddyddiol rhwng 9am – 5pm, ond bydd yn cau ar gyfer y Nadolig ar ddydd Gwener, Rhagfyr 23. Ystyriwch hyn os ydych yn cynllunio galw heibio.

Yna bydd y siop yn ail-agor yn y flwyddyn newydd ar ddydd Mawrth, 3 Ionawr.

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI