Ydych chi erioed wedi ystyried gwirfoddoli? Gwyliwch stori ysbrydoledig Leigh…

O wirfoddoli i ddod yn gymhorthydd llanw mewn oriel. Mae stori Leigh yn llawn ysbrydoliaeth, a gallai’r cyfleoedd hyn fod ar gael i chithau hefyd!

Fe wnaethom ni gyfarfod efo Leigh yn Nhŷ Pawb yr wythnos hon i sgwrsio am sut wnaeth gwirfoddoli yn yr hwb celf a marchnadoedd arwain ati hi’n cael ei swydd delfrydol fel cymhorthydd mewn oriel.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Ar ôl gwirfoddoli am tua blwyddyn, fe wnaeth Leigh gais am swydd Cymhorthydd Llanw mewn Oriel a bu’n llwyddiannus!

Erbyn hyn, mae hi’n gweithio yn Nhŷ Pawb yn ogystal ag astudio ar gyfer ei gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yn ystod ei hamser yn Nhŷ Pawb, mae Leigh wedi cael profiad o ddelio gyda gwaith celf, gan gynnwys darnau gan Damian Hurst. Mae hi hefyd wedi helpu gyda llawer o weithgareddau plant, sy’n wych gan y byddai hi’n hoffi gyrfa fel athrawes yn y dyfodol!

Dywedodd Jo Marsh, Arweinydd Celf yn Nhŷ Pawb, “Mae gennym lawer o gyfleoedd i wirfoddolwyr yn Nhŷ Pawb. Mae Leigh yn enghraifft berffaith o’r cyfleoedd sydd ar gael wrth wirfoddoli efo ni. Mae hi’n bleser gweithio gyda hi ac mae hi mor frwdfrydig am ddysgu pethau newydd. Hoffwn annog unrhyw un a fyddai’n hoffi cael profiad mewn goruchwylio, cynorthwyo gyda gweithdai, cefnogi digwyddiadau a masnach celf i gysylltu â’r tîm a dod o hyd i ba gyfleoedd gwirfoddoli sydd gennym ar gael.

Fel gwirfoddolwr yn Nhŷ Pawb, gallech fod yn rhan o gynllun newydd, diwylliannol a chymunedol cyffrous yng nghanol tref Wrecsam. Dewch i gyfarfod eich ffrindiau gorau newydd, datblygu sgiliau ymarferol a chyfrannu at brosiect lleol sy’n llawn bwrlwm ac sydd â rhywbeth at ddant pawb. Mae oriau hyblyg ar gael yn ystod y dydd a chyda’r nos, saith diwrnod yr wythnos. Felly gallwn greu lleoliad sy’n gweddu i’r dim i chi.

Boed chi’n gallu gwirfoddoli am un diwrnod yr wythnos neu am awr yr wythnos, byddem wrth ein boddau yn clywed gennych!

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael yn Nhŷ Pawb, cysylltwch â’r tîm.

Rhif Ffôn: 01978 292093

Facebook.com/typawb

Tŷ Pawb, Stryt y Farchnad, Wrecsam,

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION