surgery to waterloo

Mae 850,000 o bobl yn byw gyda dementia yn y DU, ac mae disgwyl i’r nifer hwn godi o 1 miliwn erbyn 2021!

Dyma nifer dychrynllyd o bobl, ac mae sawl un ohonom y teimlo yr hoffem weithredu rŵan i ddod o hyd sut y gallwn helpu a deall beth efallai bydd ein teulu, ffrindiau ac ein hunain hyd yn oed, yn gorfod ei wynebu os yw Dementia yn cael ei ganfod.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Mae ffordd syml a rhwydd ymlaen, sy’n llawn gwybodaeth – gallwch ddod yn Gyfaill Dementia mewn sesiwn wybodaeth a gynhelir yn Llyfrgell Wrecsam, dydd Mercher, 7 Awst rhwng 1 a 2pm. Mae’r sesiwn am ddim a bydd o gymorth i chi ddeall sut y gallwch fod yn fwy cefnogol yn y dyfodol.

Gall y gweithredoedd lleiaf wneud gwahaniaeth, ac mae sawl aelod o staff wedi cymryd rhan yn y sesiynau hyn ac wedi cael budd ymarferol a defnyddiol ohonynt.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION