Mae’r Gadwraeth Glöynnod Byw yn gofyn i ni gyd gymryd rhan yn eu Cyfrif Glöynnod Byw Mawr blynyddol sy’n cael ei gynnal ddydd Sul, 11 Awst.

Dyma’r digwyddiad mwyaf o’i fath yn y byd gyda dros 100,000 o bobl yn cymryd rhan y llynedd. Mae’n helpu i fonitro iechyd yr amgylchedd gan fod gloÿnnod byw yn ymateb i newidiadau yn eu hamgylchedd yn sydyn iawn.

Mae gostyngiad yn niferoedd gloÿnnod byw yn rhybudd cynnar ar gyfer colledion bywyd gwyllt eraill hefyd.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Cymerodd dros 100,000 o bobl ran yn 2018, gan gyflwyno 97,133 o gofnodion am loÿnnod byw a gwyfynod dydd yn y DU.

“Sut ydw i’n cymryd rhan?”

Y cyfan sy’n rhaid i chi wneud yw cyfrif gloÿnnod byw am 15 munud yn ystod tywydd disglair, yn ddelfrydol pan fo’n heulog. Gallwch fod yn eistedd lawr yn cael seibiant bychan neu allan am dro yn eich hoff barc.

Mae ceidwaid parc gwledig yn Nhŷ Mawr wedi torri llwybr drwy’r caeau fel y gall bobl gerdded drwyddynt, felly byddai hyn yn berffaith.

Mae ganddynt faes parcio blodau gwyllt hyfryd hefyd felly mae digon o gyfleoedd ar gael i dreulio 15 munud gyda chyfle gwych o weld gloÿnnod byw.”

“Tydw i ddim yn dda iawn am adnabod gloÿnnod byw”

Tydi hynny ddim problem o gwbl. Mae gan y Gadwraeth Glöynnod byw siart defnyddiol y gallwch ei lawrlwytho a’i ddefnyddio. Mae o ar gael ar eu gwefan, yma.

Gallwch gymryd rhan fwy nag unwaith hyd at 11 Awst a gallwch anfon eich cofnod ar-lein yn www.bigbutterflycount.org neu drwy ddefnyddio eu ap ffôn clyfar o’r enw Big Butterfly Count sydd ar gael AM DDIM ar iOS ac Android…

Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy wylio’r fideo defnyddiol hwn.

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Nid yw’n anodd cymryd rhan ac mae cyfrif gloÿnnod byw yn ffordd dda o wirio cyflwr bioamrywiaeth Wrecsam a ledled y DU. Rwy’n gobeithio y bydd llawer o breswylwyr, hen ac ifanc, yn cymryd rhan ac mae ceidwaid y parc wedi gwneud yn siŵr y bydd ein parciau gwledig yn darparu lleoliad ysblennydd ar gyfer unrhyw gyfrif.”

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

APPLY FOR A PUPIL DEVELOPMENT GRANT