Mae Gŵyl Geiriau Wrecsam yn ei hôl ac mae’n fwy ac yn well nag erioed! Yn dychwelyd am y 4edd flwyddyn, bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal mewn lleoliadau ar draws Wrecsam rhwng dydd Sadwrn 21 Ebrill a dydd Sadwrn 28 Ebrill.

Mae tocynnau’n dal ar gael ond mae’n rhaid i chi frysio! Mae llefydd yn nigwyddiad Dirgelwch y Llofruddiaeth wedi mynd ond mae tocynnau ar ôl i ambell ddigwyddiad gwych arall a fydd yn cael ei gynnal yn ystod yr wythnos…

Yaseem Khan

Dydd Mawrth 24 Ebrill, 6.30pm

Llyfrgell Wrecsam

Yaseem Khan yw awdur y gyfres drosedd a gwerthwr gorau’r Times, Baby Ganesh Agency, gyda’r ditectif Indiaidd Ashwin Chopra a’r eliffant bach yn bartner iddo. Yn y sesiwn hon, bydd Vaseem yn mynd â’r gynulleidfa ar daith i India, o ddyddiau’r Raj i ganol dinas fodern Mumbai – amgylchedd lliwgar o newid deinamig, cyfoeth newydd anhygoel a phroblemau hanesyddol o anghydraddoldeb. Yn y broses, bydd yn rhannu ambell gyfrinach gyda ni am ysgrifennu ffuglen drosedd lwyddiannus yn y diwydiant cyhoeddi anwadal sydd ohoni, gan gynnwys ateb y cwestiwn allweddol; sut mae rhywun yn cynnwys eliffant mewn stori drosedd?

PEIDIWCH BYTH   METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Emma Carroll

Dydd Iau 26 Ebrill, 1pm

Llyfrgell Wrecsam

Mae Emma Carroll, yr awdur i bobl ifanc, yn eich ’sgubo’n ôl mewn amser gyda’i nofel atgofus am yr Ail Ryfel Byd, Letters from the Lighthouse.

Bydd Emma yn dweud wrth y gynulleidfa am yr ymchwil a’i helpodd i ysgrifennu ei stori afaelgar i bobl ifanc am faciwîs, ffoaduriaid plant a brechdanau pannas, ac mae’n rhoi cyfle i chi weld ambell eitem od o’r gorffennol.

Yn yr Ardd a Llyfrau Da

Dydd Llun 23 Ebrill, 4.30pm

Bwyty Bellis Brothers, Holt

Bydd panel o arddwyr lleol nodedig yn trafod eu hoff lyfrau sy’n ymwneud â garddio, ac am dreftadaeth a phrosiectau garddio gwych Wrecsam, yn ogystal ag ateb rhai o’ch cwestiynau chi am arddio – a bydd fforchiad o farddoniaeth gain gan y cadeirydd Peter Read hefyd!

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae hon yn gyfres arbennig o ddigwyddiadau, a thocynnau rhai o’r rheini wedi mynd yn barod. Mae’r ŵyl hefyd yn tynnu sylw at rai o’r lleoliadau gwych sydd gennym ni yn Wrecsam, gyda digwyddiadau yn Nhŷ Pawb, Prifysgol Glyndŵr, Saith Seren, Eglwys San Silyn a Llyfrgell Wrecsam. Hoffwn annog unrhyw un sydd wrth eu bodd â llyfrau ac ysgrifennu i ymuno â ni yn ystod yr wythnos.”

Mae Gŵyl Geiriau Wrecsam wedi bod yn llwyddiant ysgubol ers ei chynnal am y tro cyntaf yn 2015, gydag mwy a mwy o ddigwyddiadau sydd wedi bod yn boblogaidd gyda phobl leol.

Mae prisiau tocynnau’n amrywio ond mae llawer o ddigwyddiadau am ddim. Gallwch eu prynu o Lyfrgell Wrecsam neu ar-lein drwy wefan Cyngor Wrecsam. Mae mwy o fanylion a’r rhaglen lawn ar gael ar www.carnivalofwords.com neu dilynwch yr ŵyl ar Facebook a Twitter, #GwylGeiriauWrecsam.

Peidiwch byth â  methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU