Nos Lun yw noson y merched yn eich canolfannau hamdden a gweithgareddau lleol, yn cychwyn ar 16 Ebrill.

Am 8 wythnos bydd modd i chi gymryd rhan mewn sesiynau am ddim yn Stadiwm Queensway, Canolfan Gwyn Evans, Canolfan Y Waun a Byd Dŵr.

Yn Queensway bydd sesiwn Cerdded i Redeg 0.5k am 8pm-8.45pm neu Sesiwn Campfa gynharach a gynhelir rhwng 6.30pm – 8.30pm. Er mwyn cadw’ch lle ar y gweithgaredd Cerdded i Redeg cysylltwch â’r rhif isod.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Yn Gwyn Evans gallwch gymryd rhan mewn sesiynau nofio merched yn unig a gynhelir rhwng 8.45pm a 9.30pm neu Sesiynau Campfa rhwng 6.30pm-7.15pm neu 7-8pm. Bydd angen archebu lle yn y sesiynau o flaen llaw ar y rhif isod.

Yn Y Waun cynhelir sesiynau Aquafit rhwng 7.15pm ac 8pm neu Body Pump rhwng 7.30pm ac 8.30pm ac yn Byd Dŵr mae Sesiynau Sbinio rhwng 7pm – 7.45pm neu sesiwn nofio cyffredinol i ferched yn unig rhwng 8.00pm a 9.30pm.

Os oes gennych ymholiadau pellach neu os ydych am archebu lle, cysylltwch â Terri Ritchie, 01978 297362.

COFIWCH EICH BINIAU

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.