Rydym yn symud tuag at fod yn fwy digidol ac mae’n debyg fod hynny’n boblogaidd gyda chi, ein cwsmeriaid sydd am arbed amser a’i wneud ar-lein.

Mae dros 32,800 ohonoch bellach wedi tanysgrifio ac yn derbyn e-bost gyda’r newyddion diweddaraf am bethau sydd o ddiddordeb i chi.

Mae rhestr gynyddol o bynciau i danysgrifio iddynt wrth i’r Cyngor symud ymlaen gyda’i agenda ddigidol.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Un o’r mwyaf poblogaidd yw’r nodyn atgoffa ynglŷn â’r casgliad sbwriel – mae’n dweud wrthych pa fin sbwriel i’w roi allan a phryd… dychmygwch beidio methu casgliad sbwriel byth eto!

Gallwch gofrestru i dderbyn llwyth o newyddion fel darganfod mwy am gyngor a newyddion busnes, ymgynghoriadau, twristiaeth a digwyddiadau, newyddion y cyngor, swyddi gwag ar-lein, y cynllun datblygu lleol… a llawer mwy.

Mae tanysgrifio’n hawdd.   Nodwch eich cyfeiriad e-bost a thiciwch y blychau sydd o ddiddordeb i chi.

Beth am gael cipolwg rŵan?

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fi Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI