Ydych chi’n gofalu am berthynas neu gyfaill sydd ag anabledd, dibyniaeth, salwch neu oedran ac sydd methu ymdopi heboch? Os mai ‘ydw’ yw eich ateb, yna gall y Gwasanaeth Gofalwyr eich helpu chi.

Mae’r gwasanaeth hwn am ddim yn dod ynghyd llawer o wybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd i’ch helpu yn eich rôl gofalu a hefyd yn rhoi mynediad i chi at hyfforddiant a chynigion. A oeddech chi’n gwybod, er enghraifft, y gallwch gael gostyngiad o 50% mewn unrhyw Ganolfannau Hamdden Freedom os ydych yn mynychu fel gofalwr? Neu y gallwch gael rhai triniaeth harddwch am ddim a chyfraddau gostyngol yn Salon Ial yng Ngholeg Cambria?

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Hefyd gallwch gael mynediad at wasanaeth cwnsela a chyfeillio dros y ffôn, mae’r ddau yn boblogaidd iawn gyda Gofalwyr ac maent yn cael llawer o atgyfeiriadau ar gyfer y gwasanaethau hynny. Hefyd mae’r ochr gymdeithasol gyda digwyddiadau a thripiau i wneud yn siŵr nad ydych yn teimlo eich bod ar eich pen eich hun o gwbl.

Gallwch fynychu grwpiau cefnogi ac ar y dydd Iau cyntaf o bob mis, rhwng 10.00 a 2.00, gallwch alw heibio a gweld rhywun am sgwrs neu i gael gwybodaeth, cyngor a chymorth. Nid oes angen gwneud apwyntiad. Mae’r gwasanaeth wedi’i leoli yn adeilad Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam, 21 Egerton Street yng nghanol y dref.

“Mae’r gwasanaeth yn amhrisiadwy i helpu pobl deimlo’n rhan o grŵp a dod â’u hunigedd i ben”

Dywedodd y Cynghorydd Joan Lowe, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion:

“Mae’r Gwasanaeth Gofalwyr yn gymorth amhrisiadwy i lawer o ofalwyr yn Wrecsam a fyddai’n cael pethau’n anodd iawn heb help a chefnogaeth. Yn aml iawn mae bod yn ofalwr yn gallu gwneud i bobl deimlo ar eu pen eu hunain ac yn unig, ac yn rhwystredig, felly mae’r rhwydwaith gymorth a’r holl gyngor a chymorth sydd ar gael gan y Gwasanaeth yn amhrisiadwy i helpu i bobl deimlo’n rhan o grŵp a dod â’u hunigedd i ben.”

Felly os ateboch ‘ydw’ a’ch bod yn ofalwr di-dâl – beth sydd yn eich atal rhag cofrestru er mwyn cael y manteision a chymorth ar unwaith?

Ffoniwch i gael rhagor o wybodaeth ar 0800 276 1070 neu 01978 318812, anfonwch e-bost atynt carers@avow.org neu ffoniwch neu ewch ar eu gwefan yma.

They’re also on Facebook, facebook.com/Wrexham Carers Services and Twitter, @WrexhamCarers

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI