Junior Gym

Mae’r rhaglen boblogaidd Campfa Iau am Ddim wedi cael ei ymestyn i fis Mawrth diolch i gyllid gan y Gronfa Lles y Gaeaf.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Gwahoddir yr holl bobl ifanc 11-16 oed mewn addysg uwchradd i gymryd rhan yn y sesiynau ac maent ar gael yn:

  • Byd Dŵr Wrecsam – 01978 297300
  • Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun – 01978 288540
  • Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans – 01978 288540
  • Stadiwm Queensway – 01978 355826

Cysylltwch â’ch canolfan lleol yn uniongyrchol am fwy o wybodaeth am y sesiynau.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL