Ymgeisio am le mewn dosbarth meithrin i’ch plenty?

Ymgeisio am le mewn dosbarth meithrin i’ch plenty? Erioed wedi ystyried addysg cyfrwng Cymraeg? Gwyliwch y fideo i ddarganfod mwy.

Ceisiadau’n cau ar 17eg Chwefror.