Mae gennym newyddion da.

Heddiw, fe gymeradwyodd ein Bwrdd Gweithredol gynlluniau i ymgynghori ar gynyddu llefydd yn Ysgol Lôn Barcas.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Y cynnig ydi cynyddu capasiti’r ysgol o 210 ar hyn o bryd gyda 30 o ddisgyblion yn y dosbarth meithrin, i 315 o ddisgyblion a 45 o blant yn y feithrinfa.

Yn ogystal â lleihau maint y dosbarth babanod yn Ysgol Lôn Barcas, byddai’n helpu i liniau’r pwysau ar lefydd mewn nifer o’n hysgolion cynradd cyfrwng Saesneg yng nghanol y dref.

Bydd yr ymgynghoriad ar agor rhwng 11 Hydref a 12 Rhagfyr – a bydd gennym fwy o fanylion am sut i ymateb a chyflwyno eich barn ar ôl i’r ymgynghoriad ddechrau’n swyddogol.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION