JACK FOUND

Nos Wener yma, cyflwynir Jack a’i gydynyswyr sesiwn acwstig ecsgliwsif i’w chyflwyno drwy dudalen Facebook Tŷ Pawb o 7.30pm.

“Bright and energetic – a kaleidoscope; complex percussion supports strong melodies, trombone riffs interplay with multi-layered orchestration and a remarkable voice reminiscent of early Bowie shimmers over the top. It’s not Pop, It’s not Rock. Its Jack Found.”

Mae Jack Found, yn wreiddiol o Langollen, Gogledd Cymru wedi datblygu arddull gerddorol unigryw – “Dwi ‘di bod yn gweithio i ddatblygi sain unigryw, rhywbeth ychydig bach yn wahanol, sain bydd pobl yn adnabod fel fi, hyd yn oed os nad ydynt yn ei hoffi byddant yn bendant yn gwybod y mae fi ydi o.” Mae’n cymryd dylanwad gan ystod eang o artistiaid ac arddulliau cerddorol; Beck, Of Montreal, Bjork, The Flaming Lips a Bowie i enwi ychydig. Mae’r canlyniad yn eistedd rhywle rhwng tir David Byrne (Talking Heads), Depeche Mode, Franz Ferdinand a Jarvis Cocker.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Ar ôl derbyn hyfforddiant clasurol yn Ysgol Cerddoriaeth Chethams, Manceinion, symudodd Jack i Lundain yn 18 oed i ddilyn ei uchelgeisiau cerddorol, a thros y blynyddoedd diwethaf mae wedi chwarae gyda’i fand mewn gigs a gwyliau dirifedi yn y DU a thramor; Boomtown Fair, Kendal Calling, FOCUS Wales yn Wrecsam, taith yn yr Emiriaethau Arabia Unedig, Mercat de Música Viva de Vic yng Nghatalonia, cefnogi Gallops yn Tŷ Pawb a Dub Pistols yng ngwyl Llangollen Fringe yw dim ond rhai o’r uchafbwyntiau.

Yn dilyn yr argyfwng Covid-19, gadawodd Jack Lundain a dychwelodd adref i Langollen. Ynghyd â’i frawd hŷn a drymiwr Tom Found a phartner Tom, y canwr Jade Rowswell, mae Jack wedi bod yn cynhyrchu sesiynau byw a recordiadau ar gyfer sefydliadau fel Jägermeister a Benumu o’i stiwdio sied ac ystafell wely yn y coed. Gofynnwyd i Jack hefyd lunio fideo ac ysgrifennu ychydig o gerddoriaeth ar gyfer ‘Feed Your Community’ – menter anhygoel sydd wedi rhoi dros 20,000 o brydau bwyd i’r GIG, y digartref, plant a gweithwyr allweddol drwy gydol yr argyfwng coronafeirws.

Nos Wener yma, cyflwynir Jack a’i gydynyswyr sesiwn acwstig ecsgliwsif i’w chyflwyno drwy dudalen Facebook Tŷ Pawb o 7.30pm.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19