school bus

Fe allwch chi hefyd drefnu i gasglu cyfarpar diogelu personol o Ddepo Ffordd yr Abaty yr drwy wneud apwyntiad gyda’r Swyddogion Cludiant i’r Ysgol.

Pan fyddwch chi’n galw heibio, er mwyn diogelu pawb, bydd gennym ni fesurau cadw pellter cymdeithasol ac ati ar waith. Os hoffech chi wneud apwyntiad anfonwch neges at y tîm i: school.transport@wrexham.gov.uk

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN