green bin

Gyda ffioedd casglu gwastraff gardd yn berthnasol o ddydd Llun, 31 Awst mae nifer ohonoch sydd wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth yn ddiweddar wedi gofyn i ni pam nad ydych wedi derbyn eich sticer bin eto.

Rydym eisiau atgoffa preswylwyr y gall gymryd hyd at ddeg diwrnod gwaith ar ôl i chi dalu am y gwasanaeth cyn y byddwch yn derbyn eich sticer drwy’r post.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Pan fydd eich sticer yn cyrraedd, a fyddech cystal â’i osod ar gaead eich bin(iau) gwastraff gardd. Mae’n bwysig eich bod yn gwneud hyn er mwyn i’n gweithwyr wybod eich bod wedi talu am y gwasanaeth. Os oes yna dros ddeng diwrnod gwaith ers i chi dalu am y gwasanaeth a’ch bod yn dal heb dderbyn eich sticer gennym, gadewch i ni wybod drwy ffonio’r ganolfan gyswllt ar 01978 298989.”

Os wnaethoch chi gofrestru ar gyfer y gwasanaeth yn gynharach yn y flwyddyn, a fyddech cystal ag arddangos y sticer gwreiddiol a anfonwyd atoch ar y bin gan na fyddwn yn anfon rhai newydd allan ……peidiwch â phoeni os nad yw’r dyddiad contract ar y sticer yn gywir bellach, byddwn yn parhau i gasglu eich bin(iau) tan 31 Awst, 2021.

Nodyn Atgoffa: oni bai eich bod wedi talu, ni fydd eich gwastraff gardd yn cael ei gasglu o 31 Awst

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN