Pobl ifainc yn siarad am y pwysigrwydd o gael y brechlyn

Mae’r fideo newydd hwn gan y GIG yn annog pobl i gael eu brechu.

Sonnir am rai ystadegau sydd ond yn berthnasol i Loegr, ond mae’r neges yn un gyffredinol – dim ots pa mor iach a heini rydych chi, wyddoch chi ddim sut effaith y caiff Covid arnoch chi… hap a damwain yw hi.

Ewch i gael eich brechu, da chi.

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN