Wrexham Museum

Mae gwyliau’r haf yn agosau ac mae gan Amgueddfa Wrecsam ddigonedd o ddigwyddiadau i lenwi’ch dyddiaduron a diddanu’r plant.

A newyddion gwych i rieni…maen nhw’n rhad ac am ddim ac nid oes angen archebu lle!

26 Gorffennaf
1-3pm Sesiwn Grefftau
Addurno tarian o bren i fynd adref gyda chi

27 Gorffennaf
10.30am-1.30pm Chwarae ar thema Paent!
Mae hon yn sesiwn flêr felly sicrhewch eich bod yn dod â dillad sbâr gyda chi a phethau i lanhau eich plentyn fel hen liain neu weips.

Adnewyddwch eich casgliadau bin gwyrdd ar gyfer 2022/23 nawr – bydd y casgliadau’n dechrau ym mis Medi!

2 Awst
1-3pm Sesiwn Grefftau
Dylunio eich cit pêl-droed eich hun

3 Awst
10.30am-1.30pm Chwarae Darnau Rhydd!
Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal waeth beth fydd y tywydd, felly sicrhewch eich bod yn barod, boed law neu hindda!

9 Awst
1-3pm Sesiwn Grefftau
Creu eich nod tudalen papyrws eich hun ar thema’r Aifft

10 Awst
10.30am-1.30pm Chwarae Darnau Rhydd!
Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal waeth beth fydd y tywydd, felly sicrhewch eich bod yn barod, boed law neu hindda!

16 Awst
1-3pm Sesiwn Grefftau
Dylunio eich bathodyn pêl-droed eich hun

17 Awst
10.30am-1.30pm Chwarae Dinas Cardfwrdd!
Beth fyddwch chi’n ei greu gan ddefnyddio cardfwrdd yn y sesiwn chwarae awyr agored hon?

19 Awst
10.30am-3pm Chwaraeon Sgiliau Proffesiynol
Digwyddiad i deuluoedd sy’n cynnwys pêl-droed aer, dartiau, golff mini a llawer mwy yn yr awyr agored ar ein blaengwrt!

Mae llawer yn digwydd ar draws y Fwrdeistref Sirol dros yr haf, felly cofiwch gadw golwg ar ein cyfryngau cymdeithasol i gael y manylion.

Facebook: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Twitter: @cbswrecsam

Talu i wagio eich bin gwyrdd 2022/23.

TALU NAWR